AGPAR skóre

01.06.2016 00:00
Léka určuje APGAR skóre těsně po porodu.Apgar skóre je mezinárodně užívaný bodovací systém, kterým lékaři orientačně posuzují zdravotní stav novorozence těsně po porodu. Pomůžeme vám se v zápisu tohoto ukazatele zorientovat

 

Hodnocení zdravotního stavu novorozence

V prvních minutách ihned po porodu lékař na novorozenci hodnotí těchto 5 projevů:

Stav dítěte se hodnotí v 1., 5. a 10. minutě po porodu. Každý projev může být obodován od 0 do 2 bodů. Celkové APGAR skóre získáme součtem všech bodů za dané měření. Může tady nabývat hodnot od 0 do 10. Čím lepší stav novorozeněte, tím více bodů. AGPAR skóre vašeho miminka tedy může vypadat například takto: 8 - 10 - 10.

Co čísla znamenají dále?

 • A - adaptace kůže. Hodnotí se barva kůže a její schopnost vyrovnat se s prostředím mimo plodovou vodu.
 • P - pulz. Lékaři změří počet srdečních stahů.
 • G - grimasy. Lékař hodnotí odezvu dítěte na podráždění.
 • A - aktivita. Hodnotí se napětí svalů.
 • R - respirace, tedy dýchání.
  • 8–10 bodů odpovídá zdravému novorozenci, který je po porodu bez potíží
  • 5–7 bodů znamená, že novorozenec má při příchodu na svět určité potíže se začátkem dýchání, s přizpůsobením se novým podmínkám, většinou jsou však přechodného rázu
  • méně než 5 bodů mají novorozenci s porušenými zá­kladními životními funkcemi, kteří vyžadují neodklad­nou lékařskou péči

https://www.nutriklub.cz/clanek/apgar-skore